Schoonheidssalon Sandra verleent u toegang tot deze website en nodigt u uit het aangebodene te kopen. We behouden ons daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Er is veel aandacht en zorg besteed aan deze website. We streven er naar dat alle gegeven informatie volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. We kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website of de ter beschikking gestelde informatie.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Schoonheidssalon Sandra. Via hyperlinks verwijzen we naar andere websites, die door derden worden beheerd. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de veiligheid en inhoud van deze websites.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de website liggen bij Schoonheidssalon Sandra. U mag de inhoud raadplegen, voor persoonlijk gebruik downloaden en reproduceren, mits u de bron vermeldt. Voor de reproductie of het gebruik van informatie is altijd vooraf toestemming vereist. Neem hierover contact met ons op.